ห้องพัก

ประกาศการก่อสร้าง
ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี 2016 การก่อสร้างจะเริ่มต้นที่ริมทะเลของอาคาร (ก่อสร้างของ บริษัท เพื่อนบ้าน) มุมมองจากชายทะเลจะเน่าเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เราขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือด้วยความจริงใจและความอดทน